Заповнення граф митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа форми МД-2 при:

* електронні таблиці Microsoft Excel