Експертна діяльність у податковій та митній сферах

Чи мають суб’єкти ЗЕД право бути присутніми при відборі проб (зразків) товарів посадовими особами митниць?

Категорія 212. Митний контроль
Питання Чи мають суб’єкти ЗЕД право бути присутніми при відборі проб (зразків) товарів посадовими особами митниць?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні.
     Відповідно до частини сьомої ст. 356 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями декларанти або уповноважені ними особи мають право бути присутніми під час взяття проб (зразків) товарів посадовими особами органу доходів і зборів та інших державних органів.

Яким чином суб’єкт ЗЕД оплачує вартість проведення досліджень товарів при митному контролі та оформленні?

Категорія 212. Митний контроль
Питання Яким чином суб’єкт ЗЕД оплачує вартість проведення досліджень товарів при митному контролі та оформленні?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні.
     Відповідно до частини двадцятої ст. 356 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ) органи доходів і зборів не відшкодовують витрат, здійснених декларантом або уповноваженою ним особою внаслідок взяття проб (зразків) товарів, що перебувають під митним контролем. Витрати на проведення дослідження (аналізу, експертизи) проб (зразків) товарів, здійснені органами доходів і зборів, не відшкодовуються декларантом або уповноваженою ним особою, крім випадків, коли таке дослідження (аналіз, експертиза) проводиться з ініціативи зазначених осіб.
     Оплата проведення досліджень (аналізів, експертиз) проб (зразків) товарів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (частина двадцята ст. 357 МКУ).

Яким чином суб’єкт ЗЕД може отримати контрольну пробу (зразок) товару для її повторного дослідження у сторонній організації?

Категорія 212. Митний контроль
Питання Яким чином суб’єкт ЗЕД може отримати контрольну пробу (зразок) товару для її повторного дослідження у сторонній організації?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні.
     Згідно з частиною 14 ст. 357 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ) контрольні проби (зразки), а також залишки досліджених проб та пошкоджені під час проведення досліджень (аналізів, експертиз) зразки зберігаються у спеціалізованому органі з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, (його відокремленому підрозділі) протягом 60 днів з дня їх надходження. Протягом цього строку декларант або уповноважена ним особа має право оскаржити рішення органу доходів і зборів, прийняте на підставі результатів проведеного дослідження (аналізу, експертизи), в установленому МКУ порядку.
     Пунктом 11 розд. VI Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акту про взяття проб (зразків) товарів та висновку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2016 № 1058, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2016 за № 1693/29823 встановлено, що для проведення додаткових або повторних досліджень (експертиз) використовуються залишки досліджених проб (зразків) товарів, які надавались для первинного дослідження (експертизи) (за наявності та достатньої) для цього кількості).
     Наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2016 № 699 «Про затвердження Порядку передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (експертизи) Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС та форм актів про передання проб (зразків) товарів, про повернення проб (зразків) товарів, про знищення (утилізацію) проб (зразків) товарів, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 23.08.2016 № 1173/29303 (далі - Порядок № 699), затверджено форми актів та визначено механізм поводження з пробами (зразками) товарів, наданими до спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади (Департамент податкових та митних експертиз ДФС) для проведення досліджень (експертиз) під час здійснення податкового контролю, митного контролю та митного оформлення, а також під час провадження у справах про порушення митних правил.
     Згідно з п. 8 Порядку № 699 після прийняття рішення про призначення повторного(ї) дослідження (експертизи) в іншому експертному підрозділі Департаменту податкових та митних експертиз ДФС (далі - ДПМЕ ДФС) або в іншій експертній установі (організації) керівник органу ДФС або уповноважена ним особа письмово звертається до ДПМЕ ДФС із вимогою про передання залишку досліджуваного(ї) проби (зразка) товару, наданої(го) для первинного дослідження (експертизи), до закінчення строку її (його) зберігання, Залишок досліджуваної проби (зразка) товару передається органу ДФС, яким прийнято рішення про призначення додаткового(ї) або повторного(ї) дослідження (експертизи), за Актом про передання.
     Відповідно до п. 9 Порядку № 699 залишок досліджуваної проби (зразка) товару перед переданням органу ДФС упаковується та опломбовується (опечатується) посадовою особою ДПМЕ ДФС, що унеможливлює доступ до неї (нього), забезпечує її (його) цілісність (збереження), герметичність, незмінність характеристик.
     Відповідно до п. 10 Порядку № 699 у разі надходження до ДПМЕ ДФС рішення суду з вимогою про передання проб (зразків) товарів ДПМЕ ДФС забезпечує їх передання до визначеної судом установи (організації) за Актом про передання. Проби (зразки) товарів передаються до визначеної судом установи (організації) із використанням засобів забезпечення ідентифікації. Визначеній судом установі (організації) надається дозвіл на зміну чи знищення засобів забезпечення ідентифікації, застосованих переданих проб (зразків) товарів.

Ким встановлюються нормативи взяття проб (зразків) товарів?

Категорія 212. Митний контроль
Питання Ким встановлюються нормативи взяття проб (зразків) товарів?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні.
     Відповідно до частини п’ятнадцятої ст. 356 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями Нормативи взяття проб (зразків) товарів установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику у сфері фінансів, а саме наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2016 № 1058 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акту про взяття проб (зразків) товарів та висновку».

Чи мають право митні органи вимагати додаткову інформацію про товари?

Категорія 212. Митний контроль
Питання Чи мають право митні органи вимагати додаткову інформацію про товари?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні.
     Відповідно до частини двадцять другої ст. 356 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями з метою встановлення характеристик товару, необхідних для його митного оформлення, органи доходів і зборів можуть письмово, у тому числі з використанням засобів інформаційних технологій, затребувати з підприємств - виробників, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян наявну у них техніко- технологічну документацію про склад, фізико - хімічні властивості товарів, інформацію про основні технологічні стадії їх виробництва та призначення.

Чи являються дослідження товарів при митному контролі та оформленні судовими експертизами?

Категорія 212. Митний контроль
Питання Чи являються дослідження товарів при митному контролі та оформленні судовими експертизами?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні.
     Відповідно до частини другої ст. 357 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями дослідження (аналізи, експертизи) проводяться експертами спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади (Департамент податкових та митних експертиз ДФС), що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи його відокремленого підрозділу або інших експертних установ (організацій), призначених органом доходів і зборів. Зазначені дослідження (аналізи, експертизи) проводяться з метою забезпечення здійснення митного контролю та митного оформлення і не є судовими експертизами.

Яким чином приймається рішення про застосування того чи іншого методу дослідження проб (зразків) товарів?

Категорія 212. Митний контроль
Питання Яким чином приймається рішення про застосування того чи іншого методу дослідження проб (зразків) товарів?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні.
     Відповідно до п. 14 розд. V наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2016 № 1058 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акту про взяття проб (зразків) товарів та висновку» під час проведення досліджень (аналізів, експертиз) експертами застосовуються методи досліджень та методики проведення експертиз, які визначені в нормативно-правових актах та нормативно-технічних документах (міжнародні та національні стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, науково-технічна та довідкова література, програмні продукти тощо). Обрання методу (методики) проведення досліджень (експертиз) належить до компетенції експерта.

Чи має спеціалізований орган з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику відповідну акредитацію Національного агентства з акредитації України?

Категорія 212. Митний контроль
Питання Чи має спеціалізований орган з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику відповідну акредитацію Національного агентства з акредитації України?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні.
     Функції спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику виконує Департамент податкових та митних експертиз ДФС, який має відповідну акредитацію НААУ (атестат № 2Н761) і затверджену сферу акредитації.

Відповідно до стандарту ДСТУ ISO IEC 17025 акредитована випробувальна лабораторія за результатами проведених досліджень складає протокол випробування, а Департамент податкових та митних експертиз ДФС «Висновок». Чому?

Категорія 212. Митний контроль
Питання Відповідно до стандарту ДСТУ ISO IEC 17025 акредитована випробувальна лабораторія за результатами проведених досліджень складає протокол випробування, а Департамент податкових та митних експертиз ДФС «Висновок». Чому?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні.
     За результатами дослідження (аналізу, експертизи) експерт готує письмовий висновок, форму якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2016 № 1058 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акту про взяття проб (зразків) товарів та висновку».
     Термін «висновок», що вживається у цьому Порядку, тотожний терміну «протокол випробовування» у значенні, наведеному в п. 10 розд. V національного стандарту ДСТУ ISO IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».
     У разі проведення досліджень (аналізу, експертизи) під час здійснення податкового контролю, митного контролю та митного оформлення висновок складається у двох примірниках.

Протягом якого терміну у спеціалізованому органі з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади (Департамент податкових та митних експертиз ДФС) (його відокремленому підрозділі) зберігаються контрольні проби (зразки), а також залишки досліджених та пошкоджених під час проведення досліджень (експертиз) проб (зразків) товарів?

Категорія 212. Митний контроль
Питання Протягом якого терміну у спеціалізованому органі з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади (Департамент податкових та митних експертиз ДФС) (його відокремленому підрозділі) зберігаються контрольні проби (зразки), а також залишки досліджених та пошкоджених під час проведення досліджень (експертиз) проб (зразків) товарів?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні.
     Відповідно до частини чотирнадцятої ст. 357 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями контрольні проби (зразки), а також залишки досліджених проб та пошкоджені під час проведення досліджень (аналізів, експертиз) зразки зберігаються у спеціалізованому органі з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади (Департамент податкових та митних експертиз ДФС), що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, (його відокремленому підрозділі) протягом 60 днів з дня їх надходження.      
     Протягом цього строку декларант або уповноважена ним особа має право оскаржити рішення органу доходів і зборів, прийняте на підставі результатів проведеного дослідження (аналізу, експертизи), в установленому законодавством порядку.

У якому вигляді повертаються контрольні проби (зразки), а також залишки досліджених проб та пошкоджені під час проведення досліджень (експертиз) власнику, декларанту, платнику податків або уповноваженій ними особі?

Категорія 212. Митний контроль
Питання У якому вигляді повертаються контрольні проби (зразки), а також залишки досліджених проб та пошкоджені під час проведення досліджень (експертиз) власнику, декларанту, платнику податків або уповноваженій ними особі?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні.
     Відповідно до п.11 наказу Міністерства фінансів України від 28.07.2016 № 699 «Про затвердження Порядку передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (експертизи) спеціалізованою лабораторією з питань експертиз та досліджень ДФС та форм актів про передання проб (зразків) товарів, про повернення проб (зразків) товарів, про знищення (утилізацію) проб (зразків) товарів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2016 за № 1693/29823, контрольні проби (зразки), а також залишки досліджених проб та пошкоджені під час проведення досліджень (експертиз) зразки повертаються власнику, декларанту, платнику податків або уповноваженій ними особі без митного (або іншого ідентифікаційного) забезпечення.

Яка кількість товару є достатньою для проведення дослідження (аналізу, експертизи?

Категорія 212. Митний контроль
Питання Яка кількість товару є достатньою для проведення дослідження (аналізу, експертизи?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні.
     Відповідно до п. 3 розд. IV наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2016 № 1058 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акту про взяття проб (зразків) товарів та висновку» проби (зразки) товарів, крім великогабаритних і технічно складних, беруться в мінімальній кількості у двох примірниках (досліджуваний та контрольний), кількість кожного з яких у одиницях виміру є достатньою для проведення дослідження (аналізу, експертиза) згідно з Нормативами взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), затвердженими.

Ким приймається рішення про взяття проб (зразків) товарів, ким проводяться дослідження та який порядок направлення проб (зразків) товарів для досліджень і отримання результатів?

Категорія 212. Митний контроль
Питання Ким приймається рішення про взяття проб (зразків) товарів, ким проводяться дослідження та який порядок направлення проб (зразків) товарів для досліджень і отримання результатів?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні.
     Відповідно до частини другої ст. 356 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ) взяття проб (зразків) товарів проводиться уповноваженими посадовими особами органу доходів і зборів на підставі вмотивованого письмового рішення керівника цього органу доходів і зборів або особи, яка виконує його обов’язки.
     Відповідно до частини першої ст. 357 МКУ взяті проби (зразки) під митним забезпеченням разом з актом про їх взяття доставляються поштою або посадовою особою органу доходів і зборів до спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади (Департамент податкових та митних експертиз ДФС), що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи до його відокремленого підрозділу або до іншої експертної установи (організації) для проведення досліджень (аналізів, експертиз).
     Відповідно до частини другої ст. 357 МКУ дослідження (аналізи, експертизи) проводяться експертами спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади (Департамент податкових та митних експертиз ДФС), що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи його відокремленого підрозділу або інших експертних установ (організацій), призначених органом доходів і зборів.      Зазначені дослідження (аналізи, експертизи) проводяться з метою забезпечення здійснення митного контролю та митного оформлення і не є судовими експертизами.
     Порядок проведення досліджень та надання висновку за його результатами встановлений наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2016 № 1058 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи, форм акту про взяття проб (зразків товарів та висновку», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2016 за № 1693/29823.

Який термін проведення експертних досліджень?

Категорія 212. Митний контроль
Питання Який термін проведення експертних досліджень?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні.
     Відповідно до ст. 357 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями та Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи) форм акту про взяття проб (зразків) товарів та висновку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2016 № 1058, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2016 за № 1693/29823, дослідження (аналіз, експертиза) проб (зразків), встановлено:
     дослідження (аналіз, експертиза) проб (зразків) проводиться протягом 10 днів після їх надходження до спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади (Департамент податкових та митних експертиз ДФС), що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи його відокремленого підрозділу або іншої експертної установи (організації). У разі потреби цей строк може бути продовжено за рішенням керівника спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади (Департамент податкових та митних експертиз ДФС), що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, керівника органу доходів і зборів за місцем розташування відокремленого підрозділу зазначеного спеціалізованого органу або керівника відповідної експертної установи (організації), але не більше ніж на 20 днів.
     Строк проведення досліджень (аналізів, експертиз) проб (зразків) призупиняється у разі наявності клопотання експерта перед органом доходів і зборів, який призначив дослідження (аналіз, експертизу), про надання йому додаткових матеріалів. Додаткові матеріали повинні бути надані у строк, що не перевищує 10 днів з дня отримання такого клопотання. У разі ненадання додаткових матеріалів у зазначений строк керівник спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади (Департамент податкових та митних експертиз ДФС), що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, керівник органу доходів і зборів за місцем розташування відокремленого підрозділу зазначеного спеціалізованого органу або керівник відповідної експертної установи (організації) приймає рішення про проведення часткового дослідження (аналізу, експертизи) або про відмову у проведенні дослідження (аналізу, експертизи).

Який порядок повернення проб (зразків) товарів власнику після проведення досліджень?

Категорія 212. Митний контроль
Питання Який порядок повернення проб (зразків) товарів власнику після проведення досліджень?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні.
     Відповідно до ст. 357 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями та Порядку передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (експертизи), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2016 № 699 (далі – Наказ № 699) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.08.2016 за № 1173/29303 (далі - Порядок), контрольні проби (зразки), а також залишки досліджених проб та пошкоджені під час проведення досліджень (аналізів, експертиз) зразки зберігаються у спеціалізованому органі з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади (Департамент податкових та митних експертиз ДФС), що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, (його відокремленому підрозділі) протягом 60 днів з дня їх надходження.
     Після закінчення дослідження (аналізу, експертизи) проби (зразки) з урахуванням встановленого частиною чотирнадцятою цієї статті строку зберігання повертаються декларанту або уповноваженій ним особі на їх письмову вимогу з оформленням відповідного акта, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
     Проби (зразки) товарів, у складі яких за результатами їх дослідження (аналізу, експертизи) виявлено наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори, сильнодіючі або отруйні речовини, а також проби (зразки) товарів, взяті в одному примірнику, одразу після проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) та надання висновку передаються органу доходів і зборів, який призначив таке дослідження (аналіз, експертизу), за актом, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
     Проби (зразки) товарів, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, зберігаються протягом строку їх зберігання.
     Проби (зразки) повертаються без митного забезпечення. При цьому складається Акт про повернення проб (зразків) товарів, форму якого затверджено Наказом № 699, у двох примірниках, один з яких залишається у справах спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади (Департамент податкових та митних експертиз ДФС) інший - передається власникові (або уповноваженій ним особі).
     Проби (зразки) товарів, не отримані власником (або уповноваженою ним особою) протягом 14 днів після закінчення строку зберігання, знищуються спеціалізованим органом з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади (Департамент податкових та митних експертиз ДФС) або готуються для передання на знищення (утилізацію) спеціалізованій установі, про що складається Акт про знищення (утилізацію) проб (зразків) товарів.

Який порядок призначення додаткових та повторних досліджень (експертиз)?

Категорія 212. Митний контроль
Питання Який порядок призначення додаткових та повторних досліджень (експертиз)?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні.
     Відповідно до ст. 357 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями у разі недостатньої ясності та повноти висновку експерта може бути призначено додаткове дослідження (аналіз, експертиза), яке доручається тому самому або іншому експертові.
     У разі необґрунтованості висновку або виникнення сумнівів у його правильності може бути призначено повторне дослідження (аналіз, експертиза), проведення якого доручається іншому експерту.
     Додаткові та повторні дослідження (експертизи) призначаються на загальних підставах та відповідно до Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акту про взяття проб (зразків) товарів та висновку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2016 № 1058, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2016 за № 1693/29823 (далі – Порядок № 1058) для проведення додаткових або повторних досліджень (експертиз) використовуються залишки досліджених проб (зразків) товарів, які надавались для первинного дослідження (експертизи) (за наявності та достатньої для цього кількості).
     Рішення про призначення додаткового або повторного дослідження (експертизи) оформлюється уповноваженою посадовою особою митниці у вигляді запиту про проведення дослідження (аналізу, експертизи).
     Відповідно до Порядку № 1058 передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (експертизи) Спеціалізованою лабораторією з питань експертиз та досліджень ДФС та форм актів про передання проб (зразків) товарів про повернення проб (зразків) товарів про знищення (утилізацію) про зразків (товарів), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2016 № 699 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.08.2016 за № 1173/29303, у разі прийняття рішення про призначення додаткового або повторного дослідження (експертизи) в іншому експертному підрозділі спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади (Департамент податкових та митних експертиз ДФС) або в іншій експертній установі (організації) керівник митниці або уповноважена ним особа письмово звертається до спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади (Департамент податкових та митних експертиз ДФС) із вимогою про передання залишку досліджуваної проби (зразка) товару, наданої для первинного дослідження (експертизи), до закінчення строку її зберігання.

Якими чинними нормативно-правовими актами регламентовано проведення митних експертиз?

Категорія 212. Митний контроль
Питання Якими чинними нормативно-правовими актами регламентовано проведення митних експертиз?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні.
     Проведення досліджень (аналізів, експертиз) при митному контролі та оформленні регламентується положеннями глави 50 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями, наказами Міністерства фінансів України від 02.12.2016 № 1058 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акту про взяття проб (зразків) товарів та висновку» та від 28.07.2016 № 699 «Про затвердження Порядку передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (експертизи) Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС та форм актів про передання проб (зразків) товарів, про повернення проб (зразків) товарів, про знищення (утилізацію) проб (зразків) товарів».